My latest posts and site recommendations
mədə kiçiltmə
mədə kiçiltmə

mədə kiçiltmə

Mədə kiçiltmə
Qapalı laporoskopik üsulla keçirilən mədə kiçiltmə əməliyyatının mahiyyəti mədənin 70-80%-nin və ya 3/4 hissəsinin kəsilməsi yolu ilə qida qəbulunu azaltmaq və arıqlamanı təmin etməkdir. Mədə kiçiltmə əməliyyatı 50-60 dəqiqə davam edir və xəstə 3 saat sonra yeridilir. Mədə kiçiltmə əməliyyatından 2-3 gün sonra pasiyent evə yazılır. mədə kiçiltmə

Leave a Reply

Your email address will not be published.